Коллектив

Директор МБОУ ДО «МИРЦ»  Абдулова Наталья Михайловна

КУРАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРЦ:

Информатика/программирование/3d дизайн

Аксенова Е.И. Таланов В.В.

Клуб “Темп”

Чувашова З.Г. Трефилова А. В. Мерзлякова С. А. Кисилев А. Г.

Штаб городских проектов “Лифт”

Вахрушев И. А. Вахрушева И. И. Губайдуллина Г. Ф. Ибрагимова Л. Н.

Иютина Л. В. Караваева А. В. Кузнецова Т. А.Созыкина М. С. Сполохова М. Н.

Сутягина Е. А. Шевкунов Д. В. Шиляев Е. В.

Молодежное объединение “Арт Резиденция”

Веревкин М. А. Зорин П. Ю. Личидов И. А. Максимова А. А. Орлов С. А.

Постников  Р. Б. Сморкалов Н.А Черемных Д. М.

Телевидение

Берестова К. В. Байгозина Н. Л. Губина А. А. Левкина А. В. Николаев Р. В. Рябухина О. Ю. Чех Н. Ю. Чунаев А. А.

Журналистика

Бурцев А. А. Чиркова О. Н. Ардашев М. А